Svědectví

Jak Bůh proměňuje životy lidí (člen AC Hodonín)

06.11.2017 00:00
Jmenuji se Hanka a vyrůstala jsem v katolické rodině, jako čtvrtá nejmladší dcera mých rodičů. Moji rodiče měli pole, vinice a málo času na své čtyři dcery. Učení mne moc nebavilo, a tak jsem si říkala, že jakmile mi bude 15 let, půjdu z domu pryč a bydlet na internát, a tak se i stalo. Jenže vše,...

Citát

"Čas pro změnu" - Slavnosti Apoštolské církve 27. - 30. září 2012

13.08.2012 13:47

Proměnění vody ve víno na svatbě v Káni Galilejské bylo Ježíšovým prvním zázrakem. Jednalo se vlastně taktéž o slavnost, a reakcí na zázrak byla rostoucí víra učedníků (Jan 2,11). I my žijeme v neustálém procesu změn. Mění se společnost, jejíž jsme součástí, čelíme nepřetržité generační obměně. Naším posláním je předávání věčného evangelia uprostřed všech těchto změn. Nejde o to, abychom se proměňovali k obrazu tohoto světa, a už vůbec ne o jakoukoli propagaci konzumace alkoholu. Písmo nás vybízí, abychom se proměňovali k Božímu obrazu (Ř 12,2; 2 Kor. 3,18). Všichni potřebujeme být v procesu těchto Božích změn. Věříme, že konference bude časem, kdy se nás Bůh bude dotýkat.

Verš z Bible

Verš

28.03.2020 00:00

"Ve skrýši Nejvyššího kdo přebývá, ve stínu Všemohoucího bude spočívat" (Žalm 91,1)