"Čas pro změnu" - Slavnosti Apoštolské církve 27. - 30. září 2012

13.08.2012 13:47

Proměnění vody ve víno na svatbě v Káni Galilejské bylo Ježíšovým prvním zázrakem. Jednalo se vlastně taktéž o slavnost, a reakcí na zázrak byla rostoucí víra učedníků (Jan 2,11). I my žijeme v neustálém procesu změn. Mění se společnost, jejíž jsme součástí, čelíme nepřetržité generační obměně. Naším posláním je předávání věčného evangelia uprostřed všech těchto změn. Nejde o to, abychom se proměňovali k obrazu tohoto světa, a už vůbec ne o jakoukoli propagaci konzumace alkoholu. Písmo nás vybízí, abychom se proměňovali k Božímu obrazu (Ř 12,2; 2 Kor. 3,18). Všichni potřebujeme být v procesu těchto Božích změn. Věříme, že konference bude časem, kdy se nás Bůh bude dotýkat.