Odlišnost člověka

15.03.2011 09:32

Bůh neodlišil člověka od smrtelných bytostí ničím jiným více než schopností mluvit. (Quintilianus Marcus Fabius)