Hledání Boha

26.10.2010 11:45

Jen pro toho není Boha, kdo ho nehledá. Začni ho hledat a on bude v tobě a ty v něm. (Tolstoj)