Noc kostelů

09.05.2012 17:36

Sborový dům Apoštolské církve, ul. Komenského 8

Program :

16-18.hod.         Program pro děti a mládež

Soutěže pro děti a mládež před sborovým domem na trávě. Drobné odměny pro všechny zúčastněné.

18-19.hod.         Oficiální zahájení a uvítání hostů
1. prohlídka sborového domu s průvodcem , seznámení s historii sboru, sdílení zkušeností , posezení u čaje a kávy. 

19-20.hod.         Večer chval
Pásmo písní chval a uctívání mládežnické skupiny AC Hodonín 

20-21.hod.         Prezentace aktivit sboru
představení aktivit dorostu,mládeže,Jesus Revolution,Nové generace,Kontaktního centra TCH, služby seniorům aj. 

21-22.hod.         Čas sdílení o Bibli
představení různých překladů Bible a dalších křesťanských knih 

22-23.hod.        Video projekce
promítání zajímavých dokumentů a snímků s duch. tématikou

23-24.hod.    Noční ztišení, předčítání Bible a modlitby

V průběhu večera je možné kdykoli provést prostory sborového domu, zodpovídat na otázky, občerstvení  zdarma. Srdečně  vás  zveme.