Novoroční předvzetí

27.12.2012 21:44
Novoroční předsevzetí

Chci být jako ...
Enoch - denně žít ve společenství se svým nebeským Otcem
Abraham - bezvýhradně důvěřovat Bohu
Jób - trpělivý za všech okolností
Josef - otočit se zády ke všem svůdným věcem
Mojžiš - radši trpět, než mít požitek v hříchu
Káleb a Jozue - nenechat se zastrašit převahou
Gedeon - jít dál, ikdyž nás zůstane málo
David - zdvihnout zrak k nebi, odkud přijde pomoc
Jóšafat - svým srdcem hledat Hospodina
Daniel - mluvit vždy a všude s Bohem
Ondřej - snažit se vést druhé ke Kristu
Štěpán - odpouštět všem, kteří mi ublížili
Pavel - zapomenout na to co se za mnou, a myslet na to, co je předemnou

Všecko mohu v Tom, který mne posiluje.
Filipským 4:13