Svoboda...

04.08.2010 11:57

"Zůstanete-li v mém slovu, jste opravdu mými učedníky. Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými."

Jan 8:31-32