Večer spirituálů a gospelu

24.02.2012 19:00

Zveme Vás k poslechu v anglické i české verzi známých i neznámých písní.

24. 2. 2012 v 19 hod. ve sborovém domě AC Hodonín. Vstup zdarma.