Vytrvalá láska...

04.06.2010 10:49

Především mějte vytrvalou lásku jedni k druhým; vždyť láska přikryje množství hříchů.

I.Petrova 4:8