Vzdělání

07.11.2011 23:26

Lenošení bez vzdělávání znamená smrt a hrob pro žijícího člověka. (Seneca)

Vyzbrojuj poznatky ducha a nikdy se nepřestaň učit, neboť bez nauky se život bezmála podobá smrti. (Cato)