Zveme vás na : Noc kostelů 24. května 2013

24.04.2013 10:54

Program :   16:00 - 18:00 hodin  Soutěže pro děti  a mládež

                  před sborovým domem na trávě. Drobné odměny pro všechny zúčastněné

18:00

18:30

oficiální zahájení a uvítání hostů
1. prohlídka sborového domu s průvodcem , seznámení s historii sboru, sdílení zkušeností , posezení u čaje a kávy. »»»

 

18:30

19:30

večer chval
Pásmo písní chval a uctívání mládežnické skupiny AC Hodonín »»»

 

20:00

20:30

prezentace aktivit sboru
představení aktivit dorostu,mládeže,Jesus Revolution,misijní práce,služby seniorům aj. »»»

 

20:30

21:00

čas sdílení o Bibli
představení různých překladů Bible a dalších křesťanských knih »»»

 

21:00

23:00

Video projekce
promítání zajímaých dokumentů a snímků s duch. tématikou

 

 

Noc kostelů 2013 je:

 - pozváním všech lidí dobré vůle ke společnému setkání a k objevování krásy křesťanských výtvarných a architektonických pokladů,

- projevem kreativity a důvěry v život u lidí, kteří chrámy stavěli a zdobili, ale i u těch, kteří je dnes obývají a chtějí se podělit o svou víru, o svůj život, a svoje osobní obdarování a dovednosti,

- nabídkou zakotvené křesťanské spirituality, modlitby a služby potřebným,

- znamením živé spolupráce křesťanských církví (ekumenismus), která zaceluje rány vzniklé v minulých staletích.