Informace o nás

 

Vážený návštěvníku,

dovolte mi, prosím, abych Vás jménem vedení sboru Apoštolské církve v Hodoníně přivítal v našem společenství. Dle možností Vám rádi zodpovíme veškeré otázky, v případě potřeby pomůžeme modlitbou nebo jakoukoli praktickou pomocí.

V následujících řádcích Vám chci představit náš sbor a podat krátký přehled o tom, čemu věříme, jaký je náš vztah k ostatním křesťanským církvím, odkud jsme vyšli a kam směřujeme.

 

Historie církve

Apoštolská církev patří mezi evangelikální církve. Z hlediska věrouky a praxe se řadí mezi letniční církve, které jsou sdruženy celosvětově v "Pentecostal World Conference" a v rámci Evropy v "Pentecostal European Fellowship".

Byla povolena a zaregistrována státem v roce 1989 po desetiletích práce v ilegalitě spojených s pronásledováním. Současný církevní zákon ji zrovnoprávňuje s ostatními křesťanskými církvemi našeho státu. Dokladem tohoto postavení je její členství v Ekumenické radě církví, která sdružuje většinu křesťanských církví České republiky.

Od založení církve do roku 2008 stál v jejím čele bratr Rudolf Bubik, který je dnes již dobře známý ve světě nejen svými knihami, ale také jako žádaný řečník na konferencích. Od roku 2008 je biskupem církve bratr Martin Moldan.

Apoštolská církev je organizačně přidružena ke světovým "Assemblies of God".

Dnes má Apoštolská církev více než 4 000 členů, soustředěných ve 43 sborech na celém území České republiky a několik desítek misijních stanic.

Každý sbor spravuje rada starších (zvolení členové sboru), v jejichž čele stojí pastor. Celá církev je řízena Radou církve v čele s biskupem, jehož sídlo je v Kolíně.

V Kolíně se nachází také biblická škola zřízená naší denominací - Vyšší odborná škola misijní a teologická. Stejně jako jiné církve provozujeme různé sociálně-charitativní aktivity. Nadace Nehemia distribuje humanitární pomoc do postižených zemí, organizace Teen Challenge se zabývá pomocí drogově závislým, ACET se zaměřuje na prevenci nemoci AIDS a sexuální výchovu a Royal Rangers pracuje s dětmi a mládeží.

Další organizace:

 

Náš sbor

Hodonínský sbor vznikl oficiálně v roce 1997, ale už od roku 1992 zde započala misijní práci malá skupinka věřících spadající pod mateřský sbor v Břeclavi. V současné době má 45 členů, spolu s dětmi a sympatizujícími přáteli se nás v neděli schází do 70-ti lidí. Většinu aktivit a vlastní bohoslužby pořádáme ve svém sborovém domě na ulici Komenského 8.

Pořádáme kulturní a evangelizační akce ve městě i okolí. Těžiště naší práce však spočívá v proměně jednotlivce k podobě charakteru Ježíše Krista. K této proměně a růstu směřuje celé naše společenství. Snažíme se oslovit a nabídnout něco dětem, mládeži, rodinám i starším lidem dle jejich potřeb a zájmu.

Dále viz. Fotogalerie.